Dommer

Linjedommer
Dommere
Sulland Nyttårscup setter opp utdannede dommere i alle kamper. Noen av de som skal dømme under turneringen er relativ ferske og unge dommere. Noen har også tatt dommerkurs i fjor høst og får sin debut som dommere i Sulland Nyttårscup. Disse vil bli fulgt opp av Nordland Fotballkrets sine observatører med veiledning og gode råd underveis i dømminga. Vi håper alle dommere, og spesielt de unge, blir tatt godt i mot og heiet frem under turneringa. På den måten er vi med på å sikre god rekruttering til den viktige dommer-jobben i serie- og turneingsspill i Bodø – regionen.
admin
Publisert: 7. oktober 2013 - 15:26